  : tugjil

   

: 4

: 0

 : 0

 

Rank: 1

                                
    ---dian den( )        ----ya gao  
    ----jian hu  .  ----ding shu ji  
 -----che zhan        ---zhao juan    
 ------gan mao      
                      
 (sekonchi)--tou min jiao      (koofei)--kafei
 (koora)---ke le              (bia ro)---- dan gao
 (  )--wang qiu      ( )--zao xian ji
 ( )(renz)--jin tou         -----chung kou tie

    

[      2008-6-25 20:59    ]