  : tugjil

   

: 4

: 0

 : 0

 

Rank: 1

                                
    ---dian den( )        ----ya gao  
    ----jian hu  .  ----ding shu ji  
 -----che zhan        ---zhao juan    
 ------gan mao      
                      
 (sekonchi)--tou min jiao      (koofei)--kafei
 (koora)---ke le              (bia ro)---- dan gao
 (  )--wang qiu      ( )--zao xian ji
 ( )(renz)--jin tou         -----chung kou tie

    

[      2008-6-25 20:59    ]

: 85

: 0

 : 1565

 

Rank: 6Rank: 6

      

: 86

: 0

 : 30

 

Rank: 1

                      

: 4

: 0

 : 0

 

Rank: 1

                                    
                                         
                     ( )                       ye ye
                        ( )                       nai nai
                         (  )                    ba ma
                      (    )            shu shu
    ( )         (    )             jiu jiu
                    
    (   )      (   )
   (   )      (   )
          

: 71

: 0

 : 1154

 

Rank: 6Rank: 6

  -tu ming jiao
 -ka fei
    - bai jiao bu
   - chuang ke tie
 ( )  - hu gu gao
 - 
 -
 -   
                  -                               
                                                                  

: 85

: 0

 : 1565

 

Rank: 6Rank: 6

#34    
 --
 --
 --

: 84

: 1

 : 1724

 

Rank: 6Rank: 6

          (battery)  
yao kong qi   remote   

: 24

: 0

 : 465

 

Rank: 3Rank: 3

 

                 
            

: 113

: 0

 : 0

 

Rank: 1

                  

: 427

: 0

 : 7578

 

Rank: 8Rank: 8

      

                      

                              

| 

18        0.062882     

 