  : Enhe-emch

   -    

: 19

: 0

 : 1528

 

Rank: 6Rank: 6

              

: 19

: 0

 : 262

 

Rank: 3Rank: 3

  

[    hele  2008-6-28 19:45    ]

: 91

: 1

 : 1505

 

Rank: 6Rank: 6

                       

: 84

: 1

 : 1724

 

Rank: 6Rank: 6

                               

: 84

: 1

 : 1724

 

Rank: 6Rank: 6

                                                           
      

: 19

: 0

 : 262

 

Rank: 3Rank: 3

                          

: 427

: 0

 : 7578

 

Rank: 8Rank: 8

                

: 18

: 0

 : 730



Rank: 4

                                                        
                jian wei xiao shi pian                           

: 18

: 0

 : 730



Rank: 4

       
                          
                                                 ya gao        

: 427

: 0

 : 7578

 

Rank: 8Rank: 8

  
                                                                              
                                                        -6     -10                  jia yang lu an pian (wei pu an )                             

| 

19        0.058007     

 